Privacyverklaring

Yama Yoga (YY) hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van haar klanten en bezoekers van deze website. Daarom span ik mij in om bij het gebruik van mijn diensten uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt en met welk doel. Ik raad u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen en bij vragen contact op te nemen.

YY houdt contactgegevens bij met als doel de algemene bedrijfsvoering zoals:

 • Les- planning coördinatie
 • Bijhouden les-tegoeden, afgenomen lessen en betalingen

Contactgegevens die worden opgenomen als u klant wordt bij YY zijn:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • e-mail adres
 • Abonnements gegevens (type, startdatum, einddatum)
 • Betaalgegevens (bedrag, datum)
 • Aanwezigheid (datum)

YY voert de privacy wetgeving uit volgens de zogenoemde “Design en privacy by default”:

YY doet aan data-minimalisatie, e-mailt uitsluitend via bcc, beheert geen openbare lijsten van klanten, doet geen reclame-uitingen of publiceert foto’s met persoonlijke gegevens, onderhoudt geen BLOG, en voert geen nieuwsbrieven.

Gegevens wordt als volgt bewaard:

 • Naam, telefoon, e-mail: elektronisch vastgelegd in contactlijsten op mobiel en laptop.
 • Les-tegoeden, aanwezigheid en betalingen: In een excell-bestand, lokaal bewaard op laptop en server.  
 • Datadragers zijn beveiligd door middel van biometrische toegang.

De bewaartermijn van contactgegevens betreft de contractperiode + 2 jaar omwille van leswijzigingen en bedrijfsvoering.

De bewaartermijn betalingen betreft een periode van 7 jaar omwille van verplichtingen jegens Belastingdienst. Na de bewaartermijn worden de gegevens verwijderd. Contactgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan hiervoor beschreven.

Bij bezoek aan de YY website worden, net als bij elke website, IP-adressen van bezoekers verzameld door de hosting-provider. Deze worden echter niet opgeslagen of toegepast door YY. Middels deze privacy- verklaring zijn bezoekers geïnformeerd.

Toestemming gebruik en opslaan gegevens

Voorafgaand aan het opslaan en gebruik van klantgegevens wordt aan klanten van YY toestemming gevraagd. De ondertekende toestemming wordt beheerd door YY in de basis-administratie en niet gedeeld met derden. Klanten hebben het recht op inzage en vergetelheid.

Bij bezoek aan de website wordt de bezoeker geïnformeerd middels deze verklaring.